Natech risicobeheer - Leidraad voor exploitanten van gevaarlijke industriële inrichtingen en nationale autoriteiten

Deze publicatie is een vertaling van een technisch rapport van de Joint Research Centre (JRC), een kennis- en wetenschap dienst van de Europese Commissie. Het doel van dit originele rapport is het verlenen van evidence-based wettenschappelijke ondersteuning voor het Europese beleidsvorming proces. De wetenschappelijk output hier gepresenteerd impliceert geen beleidspositie van de Europese Commissie. Zowel de Europese Commissie als personen die optreden namens de Commissie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het gebruik van deze publicatie. Voor informatie omtrent de methodologie en kwaliteit van onderliggende data ten aanzien van dit rapport dient de gebruiker – indien de bron noch Eurostat noch andere Commissie diensten is – contact op te nemen met de aangegeven bron. Met de keuze voor bepaalde aanduidingen of een bepaalde presentatie van kaartmateriaal neemt de Europese Unie geen standpunt

Duiding score:

Duiding:

Hoe worden beheersmaatregelen genomen?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

Wetenschappelijke literatuur

-

Necci A., Krausmann E.

Nederlands