NLA - Monitor arbeidsongevallen 2021

De Arbeidsinspectie stelt jaarlijks een Monitor Arbeidsongevallen op aan de hand van de informatie die de Arbeidsinspectie verzamelt bij ongevalsonderzoek. Het geeft een meerjarig overzicht van de ontwikkelingen van arbeidsongevallen. Deze Monitor Arbeidsongevallen zoomt in op ongevalsrisico’s en heeft als doel om inzicht te bieden in de oorzaken van de twee veelvoorkomende ongevalstypen: • door iets geraakt worden, en • een ongeluk met voertuig of rijdend werktuig.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn? Wat zijn relevante lessen van anderen?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Health and Personal Safety - Algemeen
  • Monitoring and Learning - Meten van Veiligheidsprestaties
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlands