NPAL - De Veilige Plant

In regionaal veiligheidsnetwerk noord (Stichting NPAL, verbetercluster Health & Safety Excellence) is de afgelopen twee jaar het project ‘De Veilige Plant’ uitgevoerd.  De aanleiding voor het starten van dit project is de overtuiging bij bedrijven in de noordelijke industrie dat op het snijvlak tussen uitbesteder/asset owner en contractors nog veel winst te behalen valt op het gebied van veiligheid. Essentieel in deze aanpak is dat uitbesteders en contractors starten vanuit gedeelde waarden, namelijk vanuit gelijkwaardigheid, leergierigheid, transparantie en eigenaarschap.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn relevante lessen van anderen? Hoe worden beheersmaatregelen geimplementeerd? Hoe wordt succesvolle implementatie bepaald?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Maintenance managers
  • Operationeel leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Health and Personal Safety - Algemeen
  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidscultuur
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

NPAL

Nederlands