NVVK 2020 - Beroepsprofiel veiligheidskundige

Het Beroepsprofiel Veiligheidskundige beschrijft de rollen en kerntaken van een veiligheidskundige. Ook staat beschreven over welke bijbehorende kennis, kunde en vaardigheden hij moet beschikken om deze kerntaken uit te kunnen voeren. Daarnaast beschrijft het beroepsprofiel wat werkgevers of opdrachtgevers van een veiligheidskundige mogen verwachten. Naast een beschrijving van het beroep biedt het Beroepsprofiel Veiligheidskundige een uniforme basis voor de afbakening en ontwikkeling van het veiligheidskundige onderwijs en een beoordelingskader bij examinering van kandidaat_x0002_veiligheidskundigen.

Duiding score:

Duiding:

Dit beroepsprofiel is tot stand gekomen in samenspraak met het landelijk werkveld en leden van de NVVK. Het beroepsprofiel dient te worden beschouwd als een semistatisch document, waarvan de inhoud periodiek (ten minste eens in de 5 jaar) op actualiteit wordt getoetst en, indien nodig, wordt geactualiseerd. Het beroepsprofiel is intellectueel eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Hoe worden beheersmaatregelen geimplementeerd? Hoe wordt succesvolle implementatie bepaald?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - Opleidingen
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

NVVK

Safety Delta Nederland

Nederlands