OECD Guidance Proces Safety

De “Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ) heeft een Richtlijn voor hogere leidinggevenden van hoog-risicovolle bedrijven opgesteld. Doel van deze richtlijn is de baten en gevaren van risicovolle bedrijven in balans te krijgen en de top van het bedrijfsleven te wijzen op het belang van goede richtlijnen voor veilige bedrijfsvoering bij risicovolle bedrijven. De eenvoudige maatregelen in dit boekje zijn bedoeld voor directeuren, CEO’s en hoge functionarissen van risicovolle bedrijven.

Duiding score:

Duiding:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid ), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) heeft in samenwerking met Veiligheid Voorop het initiatief genomen om deze OECD Organisation for Economic Co-operation and Development richtlijn ter beschikking te stellen door een Nederlandse vertaling van het rapport, de uitgebreide samenvatting (de zogenaamde six pager) en een ‘one pager’, een korte samenvatting van de OECD richtlijn te publiceren. In de OECD-richtlijn vindt u een lijst met beoordelingsvragen voor hogere leidinggevenden over het managen van procesveiligheid. Deze vragenlijst kan gebruikt worden aanvullend aan de reeds beschikbare Self Assessment Questionnaire (SAQ ) die recent ontwikkeld is om veiligheidsmanagement, cultuur en technische integriteit binnen een bedrijf te beoordelen. Voor vragen omtrent de toepassing en inhoud van genoemde assessments kunt u zich richten tot een van de Regionale Veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop of branchevereniging.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Maintenance managers
  • Operatie managers
  • Site managers

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Handreiking

-

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

RIVM

Nederlands