Waterstof komt in verschillende 'verpakkingen'

Nederland en de Europese Unie bereiden zich voor op een forse import van hernieuwbare energie. De bevolkingsdichtheid en welvaart, en daarmee het energieverbruik, zijn met name in Noordwest-Europa zo groot dat in deze regio niet voldoende hernieuwbare energie opgewekt kan worden om aan alle vraag te voldoen. Europa blijft dus ook in een CO2-neutrale wereld energie importeren. Die moet vooral komen uit regio’s die dun bevolkt zijn en waar de zon veel schijnt, de wind hard waait en/of waterkracht voorhanden is. Daar kan relatief goedkoop groene stroom worden opgewekt waarmee je groene waterstof kunt maken. Die waterstof kan in vier of vijf verschillende vormen geïmporteerd worden. Welke van die vormen het belangrijkst zullen worden laat zich nu nog niet voorspellen of sturen, omdat het afhankelijk is van veel verschillende factoren. Het is belangrijk om in dit stadium zoveel mogelijk opties open te houden en verschillende technologieën te stimuleren.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Site managers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

Havenbedrijf Rotterdam

Nederlands