PGS 12 - Ammoniak – Opslag en verlading

Richtlijn voor het veilig opslaan en verladen van ammoniak Deze PGS 12 interim bevat maatregelen waarmee de risico's van het opslaan en verladen van ammoniak te beheersen zijn. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 12 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

Duiding score:

Duiding:

PGS 12 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast.

Doelgroep(en):

  • HSE managers

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Wet- en regelgeving - Beleid - Richtlijnen

-

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Nederlands