PGS 13 - Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Richtlijn voor veilig gebruik van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen Deze PGS 13 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen te beheersen zijn.

Duiding score:

Duiding:

PGS 13 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Begin 2021 zal deze PGS in een beter doorzoekbare digitale vorm verschijnen.

Doelgroep(en):

  • HSE managers

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Wet- en regelgeving - Beleid - Richtlijnen

-

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Nederlands