PGS 15 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Deze PGS 15 interim bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking te beheersen zijn. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 15 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

Duiding score:

Duiding:

PGS 15 interim versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operatie managers

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

PGS

Nederlands