PGS 8 - Organische peroxiden: Opslag

Richtlijn voor het veilig opslaan van organische peroxiden Deze PGS 8 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het opslaan van organische peroxiden te beheersen zijn.

Duiding score:

Duiding:

PGS 8 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Begin 2021 zal deze PGS in een beter doorzoekbare digitale vorm verschijnen.

Doelgroep(en):

  • HSE managers

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Wet- en regelgeving - Beleid - Richtlijnen

-

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Nederlands