Artikel | Podcast over veiligheid in de praktijk

De theorie van arboveiligheid geeft niet direct een duidelijk beeld van de praktijk. Door ervaringen of verhalen over gebeurtenissen vorm je beter een beeld en zie je de risico’s in. De podcast Verhalen in Veiligheid brengt diverse verhalen omtrent veiligheid in bedrijven en organisaties. Of het nu om de RI&E gaat, over omgangsvormen of over ongevallen; het komt allemaal een keer aan bod.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn? Wie hebben expertise?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - Opleidingen
  • Veilighiedscultuur en leiderschap - Veiligheidskunde
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

- -

English