Opleiding | Post-WO | Management of Safety, Health & Environment (MoSHE)

Met de opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) bereidt de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft professionals voor op het spelen van een centrale rol bij de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid bij bedrijven en instellingen. Het verantwoord omgaan met veiligheids-, gezondheids-en milieuaspecten betekent het adequaat beheersen van risico’s. Daarom staat risicomanagement centraal in het curriculum, naast sociale- en gedragswetenschappen, waarmee u een gezonde en veilige werkomgeving kunt creëren. Het curriculum, dat zowel klassikale lessen als praktische huiswerkopgaven omvat, geeft u een solide kennisbasis van methodieken voor het managen van Safety, Health & Environment (SHE) in uiteenlopende organisatietypen en de vaardigheden om deze methodieken juist, effectief en geïntegreerd toe te passen. Het programma stimuleert u om hoogstaande ethische normen te hanteren en SHE-uitdagingen op een doordachte en duurzame manier aan te pakken. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een Diploma of Professional Education Management of Safety, Health & Environment van de internationaal toonaangevende Technische Universiteit Delft. Dit is een intern gecertificeerd diploma en is dus niet gelijk aan een MSc-graad.

Duiding score:

Duiding:

Wie hebben expertise?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Onderwijsgevers
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - Opleidingen
  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidskunde
Categorie Uitgever Maker Taal

Opleiding

-

TU Delft

Nederlands