Berenschot - Arcadis - Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

Onderzoek is uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe de onderlinge risico’s binnen een cluster van Brzo-bedrijven beperkt en beheerst kunnen worden, en met name hoe de overheid structurele samenwerking binnen clusters kan realiseren, door gebruik te maken van artikel 8 van het Brzo.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Intern | Extern Toezicht
  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidsbeleving
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Nederlands