Nationaal Belang van Energiestructuren: Elektrolysers, Industriële Productie van Groen Gas, Buisleidingen en Energiehubs.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). Dit programma is zelfbindend voor het Rijk en stelt kaders voor Rijksbesluiten van het Rijk, zoals rijksinpassingsplannen of projectbesluiten. Er zijn al verschillende kaders opgesteld voor fysieke structuren van nationaal belang. Echter, er zijn nog enkele concrete kennislacunes aan te duiden voor nieuwe structuren. Dit document bundelt dan ook de resultaten voor de volgende vraag: Vanuit een analyse van de volgende vier structuren: elektrolysers, industriële productie groen gas, buisleidingen (bv waterstof, CO2) en energiehubs, hoe kunnen we het al dan niet nationaal belang van deze vier structuren onderbouwen? Voor dit rapport werden TNO-experts (vanuit een systeem en ruimtelijke perspectief) gevraagd om voor deze vier structuren te reflecteren op de verschillende onderdelen (opwek, transport, opslag) van de keten en argumenten te geven waarom deze wel, mogelijk of niet van nationaal belang zijn. Deze argumenten werden met verschillende ambtenaren vanuit EZK besproken.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Site managers
  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

TNO

Nederlands