RIVM Rapport 110010001: De ontwikkeling van Storybuilder - Achtergrond en verantwoording

Het RIVM heeft met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het ministerie van SZW de Monitor Leren van Ongevallen ontwikkeld (MLvO). De monitor maakt het mogelijk om snel en makkelijk data over ernstige ongevallen te verzamelen die door de Inspectie zijn onderzocht. De resultaten geven inzicht in oorzaken van dit soort ongevallen. Op basis daarvan kunnen beleidsmakers maatregelen nemen om ze te voorkomen.

Duiding score:

Duiding:

Hoe worden beheersmaatregelen geimplementeerd?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Monitoring and Learning - Leren van Incidenten
  • Monitoring and Learning - Meten van Veiligheidsprestaties
Categorie Uitgever Maker Taal

Veel gestelde vraag

-

RIVM

Safety Delta Nederland

Nederlands