RIVM 2021-0051: Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij BRZO-bedrijven 2021

Het RIVM heeft zeventien incidenten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd, die door de Inspectie SZW zijn onderzocht en waarvoor het incidentonderzoek in 2019 of 2020 is afgesloten. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft zes van de zeventien incidenten onderzocht. De incidenten traden op bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo).

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn relevante lessen van anderen? Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Monitoring and Learning - Leren van Incidenten
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

RIVM

Nederlands