RIVM 2021-0096: Datahandboek Monitor Leren van Ongevallen. Technische rapportage ter ondersteuning van analisten bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en het RIVM

Het RIVM heeft met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het ministerie van SZW de Monitor Leren van Ongevallen ontwikkeld (MLvO). De monitor maakt het mogelijk om snel en makkelijk data over ernstige ongevallen te verzamelen die door de Inspectie zijn onderzocht. De resultaten geven inzicht in oorzaken van dit soort ongevallen. Op basis daarvan kunnen beleidsmakers maatregelen nemen om ze te voorkomen.

Duiding score:

Duiding:

Hoe worden beheersmaatregelen geimplementeerd?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Monitoring and Learning - Leren van Incidenten
  • Monitoring and Learning - Meten van Veiligheidsprestaties
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

RIVM

Nederlands