RIVM rapport 620089002/2012 - Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven -Vooronderzoek

De set van veiligheidsprestatie-indicatoren is opgesteld op basis van een verkenning van wetenschappelijke literatuur en informatie van bedrijven, waaronder twaalf BRZO-bedrijven. In een volgende fase wordt onderzocht of de set veiligheidsprestatie-indicatoren voldoet aan de criteria die ervoor zijn gesteld en of ze aansluiten bij de indicatoren die sommige bedrijven zelf al hebben ontwikkeld.

Duiding score:

Duiding:

RIVM studie van aantal jaren geleden. Veiligheid Voorop heeft een nieuwe set gepubliceerd.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Beleidsmakers

Risicothema:

  • Monitoring and Learning - Meten van Veiligheidsprestaties
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

RIVM

Nederlands