Kabinetsvisie waterstof

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de Kabinetsvisie waterstof.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Site managers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Roadmap - Routekaart - Visie

-

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Nederlands