Routekaart Waterstof

De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede groep stakeholders de komende jaren vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaatdoelen te behalen. Het gaat om zowel publieke als private partijen die zich hebben verbonden aan het Nationaal Waterstof Programma (NWP). De Routekaart hanteert een holistische benadering voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt, door aanbod, transport, distributie, opslag, toepassing en randvoorwaarden met elkaar te verbinden. De Routekaart beschrijft de doelen voor de komende jaren en welke acties nodig zijn om deze doelen te behalen. Naast concrete doelen en acties tot 2030 schetst de Routekaart vooruitblikken voor de periode na 2030, met een duidelijke richting op de lange termijn.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Site managers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Roadmap - Routekaart - Visie

-

Nationaal Waterstofprogramma (NWP)

Nederlands