SVO 170004 – Literatuurstudie. Achtergronddocument handreiking beter leren van incidenten in de (petrochemische) industrie

Een handreiking waarin ontwerpprincipes over leren van incidenten staan beschreven op drie niveaus die uitmonden in een concreet stappenplan voor organisaties die effectief willen leren van incidenten.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Monitoring and Learning - Leren van Incidenten
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag

-

Safety Delta Nederland

Nederlands