Verkennende studie naar (petro)chemische clusters en veiligheid: Veiligheidsparameters binnen (petro)chemische clusters en losstaande (petro)chemische bedrijven

Onderzoek uitgevoerd onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een verkennende studie om in kaart te brengen welke parameters een invloed hebben op de veiligheid van (petro)chemische clusters, en in welke mate zijn deze parameters aanwezig bij losstaande (petro)chemische bedrijven.

Duiding score:

Duiding:

(Petro)chemische clusters kunnen immers opportuniteiten met zich meebrengen op het vlak van veiligheid, maar kunnen evengoed zorgen voor beperkingen of nadelen op het vlak van veiligheid. Op basis van een duidelijk zicht op de verschillen tussen beïnvloedende veiligheidsparameters bij (petro)chemische clusters en losstaande (petro)chemische bedrijven kan er meer gericht ingezet worden (o.a. door overheden en bedrijven) om de veiligheid te verbeteren in zowel clusters als losstaande bedrijven.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Beleidsmakers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
  • Safety Culture and Leadership - Communicatie met de omgeving
  • Monitoring and Learning - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

Technische Universiteit Delft

Universiteit Antwerpen

Nederlands