VHCP: Veilig melden over veiligheid - Een meldpunt voor de (petro)chemische keten

Voor het vergroten van de veiligheid in de industrie wordt het van cruciaal belang geacht dat (petro)chemische bedrijven werken met betrouwbare ketenpartners. Daarom is onderzocht of een industrie-breed meldpunt in combinatie met een veiligheidscollege voor de (petro)chemische industrie kan bijdragen aan de veiligheid van de (petro)chemische keten. Dankzij dit meldpunt kan er een mogelijkheid komen om melding te doen van onveilige situaties, hetgeen het vertrouwen in de keten en het zelfreinigend vermogen van de sector kan vergroten.

Duiding score:

Duiding:

Rapport (PDF), 47 pagina's In dit rapport is onderzocht of de ketenverantwoordelijk verder kan worden gestimuleerd door het instellen van een industrie-breed meldpunt in combinatie met een Veiligheidscollege. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat ondanks alle inspanningen zich soms nog steeds gevaarlijke situaties voordoen. Wanneer iemand zo’n onveilige situatie opmerkt, meldt hij of zij dit normaal gesproken bij het bedrijf in kwestie. Onder bepaalde omstandigheden kan er echter schroom bestaan bij de potentiele melder om deze melding direct bij het bedrijf te doen, bijvoorbeeld wegens persoonlijke of commerciële gevoeligheden. In die gevallen kan het waardevol zijn als er een mogelijkheid bestaat om extern te melden bij een industrie-breed meldpunt. Zo’n melding kan dan vervolgens onderzocht en afgehandeld worden door een Veiligheidscollege dat bestaat uit experts van verschillende achtergronden. De insteek is om het bedrijf te helpen met het wegnemen van de onveilige situatie. Zo wordt de (petro)chemische industrie in staat gesteld om dankzij onderlinge betrokkenheid de risico’s beter te beheersen.

Doelgroep(en):

  • HSE managers

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - veiligheid in de keten
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

VHCP

Nederlands