VHCP: Responsible Care

De chemische distributiesector heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om op een veilige wijze te werken. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar door de gehele keten. Om ervoor te zorgen dat bedrijven proactief invulling geven aan deze verantwoordelijkheid, is het VHCP aangesloten bij het Responsible Care-programma. Dit is een wereldwijd initiatief van de chemische sector dat is gericht op continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Duiding score:

Duiding:

Beschrijft de 8 pijlers van het wereldwijde Responsible Care programma van de chemische distributiesector: 1. Voldoen aan wettelijke eisen 2. Risicomanagement 3. Hebben van beleid en documentatie 4. Aanbieden van relevante productinformatie 5. Training van werknemers 6. Hebben van een calamiteitenplan 7. Doorlopende verbeteringen 8. Communicatie met alle betrokkenen

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operatie managers

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
  • Safety Culture and Leadership - veiligheid in de keten
Categorie Uitgever Maker Taal

Expertise (Extern)

-

VHCP

Nederlands