Waterstofvisie Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2020 een visie opgesteld voor Rotterdam als energiehaven en waterstofhub voor Noordwest-Europa.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Site managers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Roadmap - Routekaart - Visie

-

Havenbedrijf Rotterdam

Nederlands