Waarom is goed Asset Management belangrijk?

Onderzoeken naar de staat van de assets, onder andere het onderzoek van de UK Health and Safety Executive (2013), het Europese onderzoek van More4Core (2016), de BRZO inspectie-onderzoeken naar ‘ageing‘ (2017/2019) en het onderzoek naar de staat van de assets (2019) laten het belang zien van goed asset management in het voorkomen van (proces)veiligheidsincidenten. Aandacht voor de integriteit van de procesinstallaties is topprioriteit binnen de (petro)chemische industrie. Het is belangrijk de conditie van deze assets te monitoren in de tijd, zodat de vitaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid geborgd blijft. Alle disciplines binnen een bedrijf zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de installaties en het beheersen van de gevolgen van veroudering. Het gaat hier niet alleen om ontwerp en engineering, operatie en onderhoud, maar ook inkoop en materiaalbeheer en investeringsbeslissingen door de financiële afdelingen.

Duiding score:

Duiding:

Het eerder uitgevoerde onderzoek ‘Nulmeting, staat van de assets’ liet zien dat het verouderingsrisico van installaties geen kwestie van leeftijd is, maar van de conditie. En die conditie is te beïnvloeden. Toepassen van de roadmap draagt bij aan het garanderen van de veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid en het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse (petro)chemische industrie.

Doelgroep(en):

  • Operatie managers
  • Maintenance managers
  • Site managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag (FAQ)

-

Mainnovation

Nederlands