Wat is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. De NCTV werkt hiervoor samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein. Cyber Security is één van de thema’s waar het NCTV zich voor inzet.

Duiding score:

Duiding:

Wie hebben expertise?

Doelgroep(en):

  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Cybersecurity
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag

-

Safety Delta Nederland

Nederlands