Wat is het Landelijk Expertisecetrum (LEC) BRZO?

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BRZO is een netwerk van 6 regionale samenwerkingsverbanden van de 25 veiligheidsregio's en een stafbureau. Het stafbureau ondersteunt de veiligheidsregio's bij de uitvoering van de drie Brzo–taken: aanwijzen van bedrijfsbrandweren, toezicht en handhaving (VTH) bij Brzo-bedrijven. Deze activiteiten vinden plaats binnen de landelijke coördinatiestructuur Brzo+ en de regionale Brzo-uitvoeringsdiensten (Brzo-Rud’s). De uitvoering van het deelprogramma Brzo, één van de vier deelprogramma’s binnen het programma Impuls Omgevingsveiligheid, is bij het LEC BRZO ondergebracht. Het LEC BRZO is een samenwerkingsverband van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR).

Duiding score:

Duiding:

Het LEC BrandweerBRZO verstrekt expertise over brandbeveiliging en brandbestrijding

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Gezamenlijke Brandweer
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag (FAQ)

-

Instituut Fysieke Veiligheid

Nederlands