Wat is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)?

Het NCSC is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om de gevolgen van ernstige cyberincidenten ook over de landsgrenzen heen te beperken, is het NCSC aangewezen als nationaal contactpunt namens Nederland voor EU-lidstaten. Dit betekent dat, wanneer het NCSC een melding ontvangt die ook voor andere landen relevant is, deze operationele informatie gedeeld wordt met het contactpunt in andere lidstaten. Het NCSC heeft op grond van de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) onder andere de taken: ● Vitale aanbieders en onderdelen van het Rijk bij te staan bij het treffen van maatregelen om de continuïteit van hun diensten te waarborgen; ● Te informeren en adviseren over dreigingen en incidenten voor netwerk- en informatiesystemen van vitale aanbieders en het Rijk; ● Hiervoor analyses en technisch onderzoek te verrichten naar dreigingen en incidenten of aanwijzingen daarvoor; ● Het mogelijk in behandeling nemen van een vrijwillige melding van een incident door een organisatie die niet behoort tot vitale aanbieders of onderdelen van het Rijk; ● Het delen van informatie met organisaties die tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten, en computercrisisteams.

Duiding score:

Duiding:

Wie hebben expertise?

Doelgroep(en):

  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Cybersecurity
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag (FAQ)

-

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Nederlands