What is Stichting NAP – The Process Industry Competence Network?

Stichting NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers, te versterken. NAP tracht haar doel te verwezenlijken door: - het bijeenbrengen van vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die opereren in de waardeketen van de procesindustrie, - het verzamelen en verspreiden van informatie die voor hen van belang is, - het organiseren van bijeenkomsten, werkgroepen, cursussen en studiebijeenkomsten, en - het onderhouden van contacten met verwante organisaties en instellingen. NAP organiseert 4x per jaar een Contactbijeenkomst voor haar deelnemers. Deze goedbezochte netwerkbijeenkomsten vinden plaats op een centrale lokatie in het land; elke bijeenkomst staat in het teken van een actueel en voor de procesindustrie relevant thema, zoals ontwikkelingen, trends en innovaties uit de keten van de procesindustrie, maar bijvoorbeeld ook best practices uit andere industrieën/segmenten. Als onderdeel van het Innovatie programma organiseert NAP regelmatig Studium Generale bijeenkomsten: inspirerende workshops waarin in een tijdsbestek van 4 uur met 15 tot 25 geïnteresseerden een specifiek onderwerp wordt uitgediept. Deelnemers en inleiders wisselen intensief van gedachten om inzicht te krijgen in wat deze ontwikkeling zou kunnen betekenen voor de individuele bedrijven. Binnen NAP is de Special Interest Group (SIG) het platform waar inhoudelijke expertise bij elkaar wordt gebracht om van elkaar te leren en op deze wijze de samenwerking in de keten te bevorderen. SIGs: Project Management, Process Safety, Big Data, Sustainability en Young Processionals.

Duiding score:

Duiding:

NAP, opgericht in 1960, brengt vertegenwoordigers van asset owners, appratenbouwers, installateurs, aannemers, leveranciers, ingenieurs, kennisinstituten en onderwijsinstellingen bij elkaar. NAP draagt bij aan de versterking van de totale keten in technologisch, organisatorisch en maatschappelijk opzicht. Er is een lijst met publicaties, en een kennisbank met 10 zoekitems over process safety gepubliceerd tussen 2004 en 2016, de NAP Code of Conduct ‘Process Safety’ gepubliceerd in 2013 en HAZOP Best Practices uit 2017.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Maintenance managers
  • Site managers

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Veelgestelde vraag

-

NAP

Nederlands