Op donderdag 8 juli van 14.00 tot 15.00 uur wordt de Roadmap Asset Management gelanceerd. Deze handreiking geeft bedrijven in de (petro)chemische industrie richting en concrete verbeterstappen in het beheersen van verouderingsrisico’s van industriële installaties in de (petro)chemie.   

Asset management gaat over professioneel beheer en instandhouding van industriële installaties. Het eerder uitgevoerde onderzoek ‘Nulmeting, staat van de assets liet zien dat het verouderingsrisico van installaties geen kwestie van leeftijd is, maar van de conditie. En die conditie is te beïnvloeden.

Met asset management processen kunnen we de conditie van assets monitoren in de tijd. We krijgen een beeld van de restlevensduur en van de benodigde acties om de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid te kunnen borgen. Goed asset management vraagt om een gestructureerde aanpak. Hiertoe is als onderdeel van het programma DV2030 in samenwerking met de (petro)chemische industrie de Roadmap Asset Management opgesteld.

Deze routekaart (roadmap) geeft bedrijven richting en geeft concrete verbeterstappen. De focus ligt op de praktische toepasbaarheid. De handreiking beschrijft daarom voorbeelden van praktijktoepassingen. Een checklist met criteria voor de processen die moeten worden ingericht maakt het mogelijk het niveau van volwassenheid van een asset management organisatie te bepalen en maakt duidelijk waar het verbeterpotentieel ligt. De routekaart geeft ook concrete acties die nodig kunnen zijn om binnen een bedrijf de asset management organisatie stap voor stap verder te professionaliseren. Safety Delta Nederland zal toepassing van de Roadmap Asset Management bij bedrijven faciliteren via de kennismakelaars en zal toezichthouders informeren over deze methodologie.

Toepassen van de roadmap draagt bij aan het garanderen van de veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid en het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse (petro)chemische industrie. Het rapport zal worden gepresenteerd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Aan het online event wordt verder medewerking verleend door Jurgen Hoekstra (Voorzitter Stichting Veiligheid Voorop) en Mark Haarman (managing partner Mainnovation).

Site managers van (petro)chemische bedrijven, maintenance managers, operatie managers en toezichthouders worden van harte uitgenodigd om zich hier via de knop hieronder aan te melden voor het webinar.

Aanmelden webinar

 

Deze studie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Mainnovation in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Safety Delta Nederland, VNCI, VNPI en VOTOB. Daarnaast hebben verschillende organisatie en bedrijven hun kennis gedeeld.