Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Vanaf 1 januari hebben de aanvragen niet langer betrekking op inrichtingen maar op mba’s. Bij dergelijke aanvragen heeft de veiligheidsregio een (wettelijke) adviestaak voor wat betreft (brand)veiligheid. Daarnaast hebben veiligheidsregio’s een (zelfstandige) bevoegdheid als het gaat om het aanwijzen van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken, als uit het bedrijfsbrandweerrapport blijkt dat er sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid. Nieuw onder de Omgevingswet is de inhoudelijke en procedurele koppeling tussen de procedure voor een aanvraag om omgevingsvergunning voor een mba en het bedrijfsbrandweertraject.

Het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid heeft vorig jaar vanuit haar rol als kenniscentrum een informatiesessie georganiseerd in Rotterdam om bedrijven en adviesbureaus te informeren wat de gevolgen zijn van de Omgevingswet voor de advisering door de veiligheidsregio, de inhoud van de aanvraag en het proces van bedrijfsbrandweeraanwijzing onder de Omgevingswet. De volgende sessie wordt georganiseerd in het Oosten van het land.

Praktische informatie:
Datum: 10 oktober 2024
Locatie: Van der Valk in Arnhem
Tijd: 10:00-13:00 uur
Aanmelden: stuur een e-mail naar info@safetydelta.nl voor 14 juni 2024 onder vermelding van LEC 10 oktober 2024

De informatiesessie gaat door bij voldoende belangstelling.