Indicatoren Industriële Procesveiligheid.  Module 1 – Nut van prestatie indicatoren

Bij grote incidenten zijn er in het algemeen meerdere onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem die niet goed werken.

Indicatoren die specifiek zijn voor een locatie, en gericht om de staat van het veiligheidsbeheerssysteem in de tijd te volgen, helpen om het systeem van maatregelen om risico’s te beheersen op orde te houden.

Toepassing van een beperkt aantal specifieke indicatoren helpt daarom om te voorkomen dat grote incidenten plaatsvinden.

Leren van (bijna) incidenten in uw eigen organisatie of bij anderen helpt om kritisch te kijken naar uw maatregelen, in het bijzonder uw werkprocessen. Het helpt ook om te kijken welke indicatoren uw organisatie gebruikt om de staat van deze werkprocessen te monitoren.

Kies hiervoor een incident dat relevant is voor uw organisatie. Bestudeer met uw team de uitkomsten van het incidentonderzoek. Stel daarna gezamenlijk vragen volgens de “O I C “ benadering:

  1. Wat observeert u en welk inzicht geeft dat u in de context van uw eigen organisatie?
  2. Wat concludeert u vervolgens op basis van dit inzicht, opnieuw in de context van uw eigen organisatie; en
  3. hoe zou een indicator u kunnen helpen ?

Daarnaast blijft u regelmatig vragen stellen over uw systeem van maatregelen en de gebruikte indicatoren om risico’s te beheersen.

Download samenvatting