Nationaal Congres BRZO-Seveso 2022, 22 november 2022.

De achtste editie van het jaarlijks nationaal congres BRZO-Seveso vindt plaats op 22 november 2022 in het Van der Valk hotel Exclusief te Utrecht. Centraal op deze dag staan kennisdeling, interactie en de samenwerking tussen overheid, inspectiediensten en BRZO-bedrijven.
Samen werken we aan het doel van een veilige operatie van risicovolle bedrijven en installaties inclusief hun omgeving. Aan de basis van een succesvolle samenwerking staan, elkaar kennen en oog hebben voor elkaars belangen. Daarvoor biedt dit congres hét platform.

Wat kunt u verwachten:
 Hét platform waar de nieuwe inspectiethema’s voor 2023 bekend gemaakt worden.
 Met sprekers van Safety Delta Nederland, Bureau BRZO+, omgevingsdiensten,
veiligheidsregio’s, Royal HaskoningDHV en Ploum Law Firm gaan we in op de
veiligheidsthema’s.
 Visie, discussie en inspiratie over onderwerpen als de nieuwe inspectiethema’s voor 2023,
hoe u uw bedrijf toekomstbesteding houdt als de omgevingswet van kracht wordt en hoe
om te gaan met risico’s als cybercrime en nieuwe brandstoffen.
 Ruime gelegenheid om contacten te leggen voor verbreding van uw netwerk met andere
BRZO-bedrijven, inspectiediensten en overheden

Na het congres
• Voorkomt u boetes omdat u de inspectiethema’s voor 2023 kent
• Begrijpt u de nieuwe werkwijze die de omgevingswet in uw werk vraagt
• Past u nieuwe oplossingen toe om incidenten te voorkomen
• Pakt u pro actief de toekomstige ontwikkelingen en daarbij behorende risico’s aan. Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en de
toepassing van vernieuwde brandstoffen.
• Blijft uw bedrijf compliant
• Heeft u goede relaties met een breder netwerk van andere BRZO-bedrijven, inspectiediensten en overheden

Safety Delta Nederland neemt deel aan de Tafeldiscussie- Samen werken aan de veiligheidscultuur:

Delen van informatie is noodzakelijk voor een transparante veiligheidscultuur
Een veilige omgeving is ieders verantwoordelijkheid en niet van ons allemaal.
Focus op wat fout gaat is leerzaam, maar wat brengt de markt nu écht verder?

Meer info en aanmelden
Locatie

Van der Valk Hotel Exclusief,
Utrecht