Nulmeting innovatie bij Brzo-bedrijven

BRZO+, het samenwerkingsverband van de Brzo-inspectiediensten, doet onderzoek naar innovatiekansen bij Brzo-bedrijven met verouderde ontwerpen. Dit najaar zijn de bedrijven uitgenodigd mee te werken aan een nulmeting via een online enquête. Doel van deze nulmeting is om een beeld te krijgen van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven rond innovatie in relatie tot verouderde installaties. De nulmeting dient voor de identificatie van mogelijke aanknopingspunten voor de toezichthouders om deze innovatie bij de bedrijven te bevorderen. BRZO+ zal in overleg met de branches en Veiligheid Voorop de uitkomsten van de geanonimiseerde enquête bespreken.

Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek is de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Chemie in samenwerking – Veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ (2018). De Onderzoeksraad stelt dat verouderde ontwerpen van installaties een achterliggende factor is van incidenten. De Onderzoeksraad geeft in het rapport BRZO+ de volgende aanbeveling: Bevorder dat toezichthouders in Brzo-inspecties expliciet aandacht geven aan de risico’s van verouderde ontwerpen van installaties.

Online enquête

Alle Brzo bedrijven hebben eind oktober een brief (pdf, 28 kB) ontvangen met het verzoek via de online enquête aan de nulmeting deel te nemen. BRZO+ wil benadrukken dat het om een nulmeting gaat waarmee een beeld van de huidige situatie bij Brzo-bedrijven kan worden gevormd. Het maakt dus niet uit of een bedrijf wel of geen innovaties toegepast heeft. Medewerking aan het onderzoek is geheel op vrijwillige en anonieme basis. Resultaten zullen niet te zijn herleiden naar individuele respondenten. De resultaten van de nulmeting worden met alle respondenten en betrokken brancheorganisaties gedeeld.

Zie ook Nulmeting innovatie bij Brzo-bedrijven – BRZO+ (brzoplus.nl)

Deelname aan deze online enquête is mogelijk tot eind december van dit jaar.

Publicatiedatum:
8 december 2022