Erkenningsregeling Opleiding Veiligheidskundigen samen met private vakopleidingen van start

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) introduceert in samenwerking met zes vooraanstaande private opleiders de Erkenningsregeling Opleiding Veiligheidskundigen. De regeling start deze maand en waarborgt dat de erkende opleidingen kennis en vaardigheden bieden die integraal passen bij het door de NVVK ontwikkelde Beroepsprofiel Veiligheidskundigen met het bijbehorende ‘Body of Knowledge and Skills’ (BOKS). De regeling betekent een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het vak en de beroepsuitoefening in vrijwel alle sectoren .

Resultaat van eendrachtige samenwerking
Kees Roelofs, voorzitter van de NVVK is trots op het bereikte resultaat: “In een nauwe en eendrachtige samenwerking tussen onze beroepsvereniging, de zes grootste opleiders en kwaliteitsinstituut NQA hebben we een audit-raamwerk ontwikkeld waarbinnen opleidingen door een onafhankelijke commissie kunnen worden getoetst. Het eindresultaat is dat de NVVK en opleiders samenwerken aan beroepsdiploma’s die betrouwbare en geloofwaardige vakkennis leveren.”
De erkenningsregeling speelt in op de stijgende vraag naar professionele veiligheidskundigen in uiteenlopende sectoren als bouw, (proces)industrie, transport, logistiek en techniek. De NVVK biedt voor werkgevers en opdrachtgevers in deze sectoren al de beroepsregistratie van veiligheidskundigen. Geregistreerde veiligheidskundigen beschikken over aantoonbare en relevante kennis en ervaring in vakgebieden als externe veiligheid, arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, brandveiligheid en zorgveiligheid.

Geloofwaardige diploma’s
Roelofs: “Met de erkenningsregeling voor opleidingen beschikken we nu over een belangrijk instrument om professionals door middel van onafhankelijke audits nu en in de toekomst een diploma te bieden dat staat voor geloofwaardige en actuele veiligheidskundige kennis. Opleidingen en beroepsregistratie komen zo in elkaars directe verlengde te liggen.”
Op korte termijn zal via de NVVK-website www.veiligheidskunde.nl meer informatie worden gegeven over de erkenningsregeling en zal inzicht worden geboden in welke opleidingen zijn erkend.

Over NVVK
De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is een kennisplatform voor en door veiligheidskundigen in Nederland. Met een netwerk van 3.000 veiligheidskundigen in uiteenlopende disciplines en vakgroepen staan onze leden er niet alleen voor. De NVVK is actief betrokken bij veranderingen in wet- en regelgeving. Ook komt de NVVK op voor de belangen van de leden en veiligheidskundigen in het algemeen.
De NVVK voorziet in een netwerk dat veiligheidskundigen kunnen gebruiken voor praktijkgerichte vragen. De vereniging organiseert regelmatig landelijke en regionale bijeenkomsten. Hier kunnen leden contacten leggen en is er ruimte voor het uitwisselen van vakinhoudelijke informatie. Daarnaast investeert de NVVK in de voortdurende ontwikkeling van de beroepsgroep.

Het beroepsregister Veiligheidskundigen, een kwaliteitskeurmerk over de hele breedte van het vak
Sinds 1 juli 2022 is er een nieuw certificeringsschema van kracht voor veiligheidskundigen die als kerndeskundige de RI&E beoordelen en erover adviseren. Daarnaast zet beroepsvereniging NVVK vol in op het Beroepsregister Veiligheidskundigen voor alle leden. Twee systemen die elkaar aanvullen. De NVVK wil voor haar leden hét expertisecentrum voor veiligheidsvraagstukken in Nederland zijn. De leden van de NVVK hebben toegang tot een online kennisportal met vakinformatie voor veiligheidsprofessionals.

Zie ook onze kenniscollectie veiligheidskunde
Zie ook het beroepsprofiel veiligheidskundige

Publicatiedatum:
22 September 2022