Home » Over SDN

Safety Delta Nederland

Safety Delta Nederland (SDN) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse (petro)chemische industrie en haar ketenpartners, wetenschapsinstellingen en de overheid.

Onze ambitie: anno 2030 is de Nederlandse (petro)chemische industrie de veiligste ter wereld en heeft daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie heeft op het terrein van ontwikkeling van veiligheidsconcepten met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

Te behalen door Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid: Safety Delta Nederland levert laagdrempelige toegang tot kennis en ervaringen van gebruikers over veiligheidsconcepten, zowel op het terrein van de hard-, mind- als software. Daarnaast faciliteren we innovatie in veiligheidsconcepten.

Zie ook de SDN privacy verklaring over hoe met gebruikersinformatie zal worden omgegaan.

LinkedIn

SDN programma bureau

Arjan van Dijk

Arjan van Dijk

PROGRAMMA DIRECTEUR

Activiteiten:

Het leggen van de verbinding en het verstevigen van de samenwerkingsbasis tussen de SDN partijen. Het verbinden van diverse veiligheidsinitiatieven en –onderzoeken in Nederland.

Denise Harkema

PROGRAMMA MANAGER KENNISCENTRUM

Activiteiten:

Het opbouwen en inrichten van het totale Kenniscentrum en de afstemming hiervan met de SDN partijen. Verzamelen en verspreiden van kennis via bestaande of nieuwe Expert- en Gebruikers-Netwerken.

Johan van Middelaar SDN

Johan van Middelaar

PROGRAMMA MANAGER INNOVATIECENTRUM

Activiteiten:

Het opzetten en beheren van de SDN portefeuille aan innovatieprojecten, en de afstemming hiervan met SDN partijen. Coördineren van de dienstverlening door ISPT en benutting beschikbare gelden.

Stuurgroep SDN

Overheid Judith Elsinghorst IenW
Rosita Thé BRZO+
Wetenschap Aukje Hassoldt TUDelft
Heddy de Wijs RIVM
Industrie Jurgen Hoekstra Veiligheid Voorop
SDN Arjan van Dijk SDN Programma Directeur
Secretaris Els Rutten IenW
Terms of Reference voor de Stuurgroep Safety Delta Nederland