Home » Projecten » Expertise Netwerk – SAQ Light » Vragenlijst SAQ – februari 2023
Bijgewerkt:
14 February 2023 18:48

SAQ –  Vragenlijst

Safety Delta Nederland – Gebruikers Netwerk

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

De Self-Assessment Questionnaire  (SAQ 2.0 of SAQ Light) is een tool om een beoordeling te maken  van de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagement systeem, en de technische installaties van uw bedrijf en helpt bij het opstellen van een verbeterplan.

Geef uw mening over uw toepassing van de SAQ

Waarom gebruikt u de SAQ?

A. De SAQ biedt ons de mogelijkheid om de status van alle elementen van ons veiligheidsbeheerssystemen in kaart te brengen…
[meerdere antwoorden mogelijk]
B. De SAQ helpt ons om prioriteiten te stellen voor verbeterprogramma’s voor onze veiligheidsbeheerssystemen …
[meerdere antwoorden mogelijk]
C. De SAQ uitkomsten en de gekozen verbeterplannen ondersteunen onze communicatie met de toezichthouder…
[meerdere antwoorden mogelijk]

Hoe heeft u de SAQ 2.0 of de SAQ Light toegepast?

1) Hoe heeft u de SAQ 2.0 of de SAQ Light ingevuld?
[meerdere antwoorden mogelijk]
2) Zijn de resultaten in het bedrijf gecommuniceerd?
[meerdere antwoorden mogelijk]
3) Is op basis van de resultaten een verbeterplan opgesteld?
4) Wat is u algemene indruk van de SAQ 2.0 of de SAQ Light?
[meerdere antwoorden mogelijk]

Hoe zou een SAQ gebruikersgroep u verder kunnen helpen?

open vraag
Denkt u dat het bespreken van deze knelpunten en eventuele oplossingen in een SAQ gebruikersgroep met andere bedrijven een meerwaarde biedt?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.