Home » Projecten » Wireframe03 – Benchmarking
Bijgewerkt:
24 oktober 2023 09:56

Benchmarking van veiligheidsprestaties

Safety Delta Nederland

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid


Waarom benchmarking van veiligheidsprestaties?

Het doel van benchmarking is het verder verbeteren van de omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid van de bedrijfssectoren die met gevaarlijke stoffen werken en tevens onder de Brzo wetgeving vallen.

Bij benchmarking vergelijk je de eigen veiligheidsprestaties met die van anderen in jouw industriële sector.

Sectorale verbeteringen komen sneller tot stand door structurele uitwisseling van veiligheidsprestaties tussen bedrijven en door systematische, consistente duiding van deze data tussen sectoren.

naar de Kenniscollectie Monitoren van Veiligheidsprestaties


Het proces

1. Leer over de veiligheid bij Brzo-bedrijven

Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) is gebaseerd op Europese Seveso III-richtlijn en beoogt het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het Brzo stelt eisen op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Sinds januari 2011 wordt de Staat van de Veiligheid jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden. Het geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van zowel de toezichthouders via het jaarverslag van BRZOPLUS als van Brzo-bedrijven in de (petro)chemische sector via het jaarverslag van Veiligheid Voorop.

Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven

naar de e-learnings – Monitoren van Veiligheidsprestaties

2. Leer over prestatie indicatoren

Gebruik de SDN Academy om aan de hand van e-learnings en andere tools je organisatie te verbeteren in het monitoren van veiligheidsprestaties en implementeren van verbeteringen.

Inloggen Data Collectie Tool

3. Benchmark veiligheidsprestaties van jouw organisatie in de Data Collectie Tool.

Deel op betrouwbare en eenvoudige wijze data over veiligheid: (vertrouwelijk) prestatie-indicatoren, (openbare) inspectie resultaten en (vertrouwelijke of openbare) incident informatie.

Maak gebruik van de mogelijkheid om de prestaties van je eigen bedrijf ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de sector te benchmarken, en zo te leren en te verbeteren.

Belangrijk:

  • Bedrijven bepalen zelf welke data zij willen delen en met wie.
  • Geaggregeerde data, op basis van vertrouwelijk beschikbaar gestelde data door individuele bedrijven, zijn door derden nooit te herleiden naar die bedrijven.
  • Bedrijven blijven eigenaar van de door hen aangeleverde vertrouwelijke data.
  • Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen aangeleverde data. Aangeleverde data dient te voldoen aan overeengekomen definities
Inloggen Expertise Netwerk Prestatie Indicatoren

4. Leer van anderen

Doe mee aan ons expertise netwerk om te leren van experts, ervaringen te delen met andere bedrijven, en nieuwe trends te ontdekken.

Het Expertise Netwerk Prestatie Indicatoren is een besloten projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Brzo bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop (VV) en het bevoegd gezag die betrokken zijn bij het sectoraal data verzamelen en duiden. Om deel te kunnen nemen moet je inloggen met de toegezonden gebruikersnaam en het paswoord van dit netwerk.