Op 8 juli 2021 is de Roadmap Asset Management tijdens een online bijeenkomst van de Safety Delta Nederland gepresenteerd aan de industrie. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door de Staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven. Zij noemt deze roadmap ‘een uniek instrument in de wereld van de (petro)chemie’.

Asset Management gaat over het professionele beheer en instandhouding van industriële installaties, ook wel assets genoemd. Het streven is om maximale waarde te halen uit de assets door continu het economisch optimum te zoeken tussen technische prestaties, kosten en risico’s gedurende de totale levensduur van deze assets.

Met Asset Management processen kunnen we de conditie van assets monitoren in de tijd. We krijgen een beeld van de restlevensduur en van de benodigde acties om de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid te kunnen borgen.

Onderzoeken naar de staat van de assets, onder andere het onderzoek van de UK Health and Safety Executive (2013), het Europese onderzoek van More4Core (2016), de BRZO inspectie-onderzoeken naar ‘ageing‘ (2017/2019) en de Nulmeting van de staat van de assets binnen de Nederlandse (petro)chemie laten het belang zien van goed asset management in het voorkomen van (proces)veiligheidsincidenten.

In de SDN Kennisbank kunt meer informatie vinden over deze ‘ageing asset’ studies.

Met een goede implementatie van Asset Management kan een structurele en duurzame bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het in stand houden en verbeteren van de integriteit van de asset base door continue verjonging. Dit helpt om (proces)veiligheidsrisico’s ten gevolge van veroudering (‘ageing’) van assets te beheersen.

Alle disciplines binnen een bedrijf zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de installaties en het beheersen van de gevolgen van veroudering. Het gaat hier niet alleen om ontwerp en engineering, operatie en onderhoud, maar ook inkoop en materiaalbeheer en investeringsbeslissingen door de financiële afdelingen.

De nu ontwikkelde Roadmap Asset Management is een handreiking met een routekaart (roadmap) die bedrijven richting en concrete verbeterstappen geeft, met focus op de praktische toepasbaarheid.

De handreiking beschrijft voorbeelden van praktijktoepassingen. Verder is er een checklist met criteria voor de processen die moeten worden ingericht. Dit maakt het mogelijk om het niveau van volwassenheid van een asset management organisatie te bepalen en maakt duidelijk waar het verbeterpotentieel ligt. De routekaart geeft concrete acties die nodig kunnen zijn om binnen een bedrijf de asset management organisatie stap voor stap verder te professionaliseren.

Jurgen Hoekstra, voorzitter van de Stichting Veiligheid Voorop en Rosita Thé, directeur DCMR en lid van het samenwerkingsverband van inspectiediensten BRZO+ onderstrepen het belang van professioneel asset management om (proces)veiligheidsrisico’s ten gevolge van veroudering van assets te beheersen.

Om implementatie bij bedrijven te ondersteunen zal het SDN Kenniscentrum better practices voor professioneel asset management verzamelen en verspreiden. Bent u benieuwd naar de bijeenkomst, kijk deze dan onder aan deze pagina terug.  Klik hier voor vragen of suggesties, of hier voor antwoorden op veel gestelde vragen.