Het project Safety by Sensing vindt plaats in November 2022

Het doel van het project is om de veiligheid op de werkplek verder te verbeteren door slimmer gebruik te maken van metingen en (meet)netwerken. Je kunt dan denken aan het oppikken van ‘zwakke signalen’ of afwijkingen met behulp van sensoren en het combineren van verschillende soorten data. Met aldus verkregen nieuwe inzichten kun je technische processen bijsturen (b.v. verhogen van de efficiency of productie) of om incidenten of (ver)storingen te voorkómen , zoals het voorkómen van leed, schade en besparen van kosten…

Voor meer informatie over dit project hou de innovatiecentrum pagina in de gaten.

Locatie
nnb