Veilig en gezond werken is essentieel voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Niet voor niets is het voor veel
bedrijven ‘number one priority’. Safety&Health@Work in Rotterdam Ahoy is de 2-jaarlijkse vakbeurs voor
professionals voor wie veilig en gezond werken op nummer één staat. Het is dé plek om actuele kennis op te doen
en de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken te ontdekken.

Aandacht voor gezond en veilig werken is niet iets dat maar één keer in de twee jaar ‘top of mind’ mag zijn.
Daarom breidt de vakbeurs haar activiteiten uit met de ambitie om te groeien naar hét onafhankelijke platform
voor veilig en gezond werken.

Dit platform wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met kennisinstituten, overheden, brancheorganisaties en
beroepsverenigingen. Allemaal organisaties die hetzelfde doel nastreven: een veilige en gezonde werkomgeving
voor iedereen!

Meer informatie en aanmelden
Locatie
Rotterdam Ahoy