Home » SDN.ai
Bijgewerkt:
2 October 2023 19:51

DEMO   SDN.ai

Safety Delta Nederland – Virtual Safety Assistant

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

SDN.ai is een prototype chatbot, met kennis over (proces) veiligheid bij Nederlandse Brzo bedrijven.

Veel gestelde vragen over SDN.ai

 • Wat is SDN.ai? 

  SDN.ai is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, die is afgestemd op kennis over (proces) veiligheid bij Nederlandse Brzo bedrijven. 

  SDN.ai maakt gebruik van GPT-3.5-model van OpenAI en een verzameling van meer dan 3000 kennis-elementen die te vinden zijn op bijvoorbeeld de websites van SDN, BRZOPLUS en PGS. 

 • Wat doet SDN.ai? 

  SDN.ai kan dialogen voeren met een (menselijke) gebruiker. 

  SDN.ai gedraagt zich hierbij als een feitelijke onderzoeksassistent die zich toelegt op het verstrekken van nauwkeurige informatie. De taak van de chatbot is om betrouwbare en duidelijke antwoorden op vragen te geven. De antwoorden zijn alleen gebaseerd op de informatie die door SDN beschikbaar is gemaakt in de kennisbank van de chatbot.  

  De chatbot is ingesteld om terughoudend te zijn met het doen van beweringen, tenzij deze worden vermeld of ondersteund door de kennisbank. In gevallen waarin een definitief antwoord niet beschikbaar is, zegt de chatbot dat het niet kan reageren.  

  De antwoorden van de chatbot zijn in dezelfde taal als de vraag. De chatbot herkent meer dan 90 talen. 

 • Waarom SDN.ai en waarom nu? 

  De visie van het SDN Kenniscentrum is: Verzamelde kennis geeft de laatste inzichten op door (triple helix) partijen overeengekomen onderwerpen, is in de praktijk getest, is eenvoudig te implementeren en leidt tot snelle verbeteringen. Het SDN Kenniscentrum zoekt nieuwe manieren om deze verzamelde kennis beschikbaar te maken. Een intelligente AI-assistant (chatbot) zou hierbij kunnen helpen. 

   

  Sinds begin 2023 zijn er goedkope software tools en diensten die chatbots, zoals ChatGPT, aanbieden, en die kunnen worden getraind met een eigen kennisbank. Met deze software is het niet langer niet nodig om zelf handleidingen op te sporen of eindeloze documenten te doorzoeken. De tool analyseert alle in de eigen kennisbank verzamelde documenten (PDFs, webpagina’s, Powerpoints) en treedt op als een expert om binnen enkele seconden een antwoord te geven op vragen. Er zijn dus geen zoekopdrachten op trefwoorden nodig en is het niet nodig om elke keer context te geven. 

   

  SDN.ai maakt gebruik van https://meetcody.ai/ die een chatbot levert op basis van OpenAI GPT-3.5 technologie. De tool geeft de bronnen die worden gebruikt om tot een antwoord te komen. 

   

  Experimenteren met SDN.ai heeft als doel om betrouwbare kennis over veiligheid laagdrempelig aan te bieden aan gebruikers. Hiertoe is een prototype ontwikkeld. Door terugkoppeling van gebruikers, hun vragen en de SDN.ai antwoorden zal geprobeerd worden het prototype te verbeteren. 

 • Wat zit er in de kennisbank van SDN.ai?

  De chatbot van SDN.ai heeft toegang tot de volgende soorten informatie die verkregen zijn vanaf de websites van Safety Delta Nederland, BRZOPLUS, de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen en de Nederlandse Staatscourant:

  1. Wettelijke eisen en richtlijnen: Sevese richtlijn, Brzo 2015.
  2. Normen en Best Beschikbare Technieken: PGS
  3. Inspectieresultaten Nederlandse Brzo bedrijven: BRZOPLUS
  4. Informatie over veiligheidsthema’s: door SDN geselecteerde naslagwerken en gereedschappen
  5. (Beperkte) informatie over veiligheidsprojecten: SDN
 • Wat is OpenAI GPT?

  GPT staat voor Generative Pre-trained Transformer. Het is een taalmodel dat is getraind met behulp van zowel “supervised” (begeleide) als “reinforcement” (versterkings-) leertechnieken. Hierbij is gebruik gemaakt van menselijke trainers om de prestaties van het model te verbeteren.

  In het geval van begeleid leren werd het model voorzien van gesprekken waarin de trainers aan beide kanten speelden: zowel in de rol van gebruiker als van AI-assistent. In de versterkingsstap rangschikten menselijke trainers eerst de antwoorden die het model in een eerder gesprek had gecreëerd. Deze ranglijsten werden gebruikt om ‘beloningsmodellen’ te creëren waarop het model verder werd verfijnd.

  Een chatbot op basis van GPT onthoudt eerdere prompts die in hetzelfde gesprek zijn gegeven.

  Zo’n chatbot lijdt wel aan meerdere beperkingen. De belangrijkste is het geven van soms plausibel klinkende maar onjuiste of onzinnige antwoorden. Dit wordt hallucinatie genoemd.

 • Hoe stel ik een goede vraag aan SDN.ai?

  SDN.ai gedraagt zich als een feitelijke onderzoeksassistent die een SDN kennisverzameling gebruikt voor het verstrekken van zo nauwkeurig mogelijke informatie. Hoe specifieker de vraag, hoe groter de kans op een bruikbaar antwoord.

  Voorbeelden:

  • Wat zijn volgens de Seveso richtlijn de wettelijke eisen aan een veiligheidsbeheerssysteem? Geef voorbeelden van elementen van een veiligheidsbeheerssysteem? Hoe doe ik prestatie metingen?
  • Welke PGS richtlijnen bestaan er? Geef een voorbeeld van maatregelen genummerd M1, M2, M3 uit de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 29. waar vind ik de PGS-richtlijnen?
  • Waarom is een goede veiligheidscultuur belangrijk? Wat zijn voorbeelden van een goede veiligheidscultuur? Hoe maak je een goede veiligheidscultuur?
  • Waarom is het voorkomen van veroudering van installaties belangrijk? Hoe voorkom je veroudering? Wat is de Roadmap Asset Management?

  WAARSCHUWING: soms klinken antwoorden plausibel maar zijn toch onjuist of onzinnig. Check de SDN.ai antwoorden daarom onafhankelijk voordat wordt besloten een suggestie blindelings op te volgen of toe te passen!