2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference – SDN Keynote speech

Van 5 tot 7 oktober vond  de 2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference plaats. Het evenement werd georganiseerd door het Mary Kay O’Connor Process Safety Center, wat onderdeel is van de Texas A&M University in College Station, Texas.

Er waren bijna 300 deelnemers aan de conferentie, afkomstig uit industrie en wetenschap.

Presentaties op de conferentie omvatten 5 plenaire Keynote speeches en meer dan 100 wetenschappelijke artikelen.

Arjan van Dijk hield één van de keynote speeches, met als titel: Improving Loss Prevention through alliance between industry, government and science.

Belangrijkste punten uit deze speech:

  • Hoewel significante incidenten zeldzaam zijn, is er de afgelopen 10 jaar geen duidelijke vermindering van het aantal ernstige incidenten met gevaarlijke stoffen bij Nederlandse Seveso-bedrijven. Ook is er geen meetbare vermindering van niet-naleving van regelgeving of gemelde ongebruikelijke gebeurtenissen. Er zijn nog steeds tekortkomingen bestaan bij de uitvoering van risicobeheersingsmaatregelen.
  • Ondanks de jaarlijkse rapportage door de industrie en regelgevende instanties over veiligheidsprestaties tot op het niveau van de Tweede Kamer en onafhankelijk onderzoek naar ernstige incidenten, denkt slechts een minderheid van de mensen dat de industrie en regelgevende instanties open, eerlijk en tijdig communiceren over veiligheid. Gebrek aan vertrouwen zorgt ervoor dat mensen zich onveilig voelen.
  • Andere manieren van kennisdeling en netwerken kan de veiligheidsprestaties sneller verbeteren. Hiertoe is meer vertrouwen en samenwerking tussen industrie en overheid nodig, met ondersteuning van de wetenschap.
  • De Veiligheidsdelta Nederland (SDN), een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap, is in het leven geroepen om door structurele samenwerking verdere veiligheidsverbetering in Nederlandse Seveso-bedrijven te stimuleren. De ambitie is NUL ernstige incidenten met gevaarlijke stoffen.
  • Vier thema’s zijn geselecteerd als kader voor alle activiteiten van het SDN. Voor de actuele onderwerpen van elk SDN-thema worden kenniscollecties ontwikkeld. Netwerken tussen Nederlandse Seveso-bedrijven wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door het inzetten van ‘kennismakelaars’ en het organiseren van netwerkevenementen. Voor het aansturen van veiligheidsinnovaties zijn 19 onderzoeksvragen opgesteld en een top 5 geselecteerd om om te zetten in projecten. Met deelname van bedrijfsleven, overheid en wetenschap zijn nu een aantal (kleine) projecten uit de SDN project funnel in uitvoering. Deze zullen resulteren in nieuwe kennis die door de industrie kan worden geïmplementeerd.
Download Keynote speech

Symposium datum:
5-7 October 2022

Formaat:
PDF

Organisatie:
2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference, Texas A&M University, College Station, Texas, USA

Taal:
English