Artikel – Brochure MoSHE 2020 TU Delft

[ Bron: TU Delft, https://www.tudelft.nl/tbm/onderwijs/postacademisch-onderwijs/postinitiele-opleidingen/management-of-safety-health-environment/  ]

Samenvatting

Goede arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer, beheersing van processen met minimale impact op het milieu en het balanceren van veiligheids- en beveiligingsniveaus met conflicterende waarden en onzekerheden zijn belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering die efficiënt en duurzaam geregeld moeten zijn.

Met de opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) bereidt de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft professionals voor op het spelen van een centrale rol bij de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid bij bedrijven en instellingen.

Het verantwoord omgaan met veiligheids-, gezondheids-en milieuaspecten betekent het adequaat beheersen van risico’s. Daarom staat risicomanagement centraal in het curriculum, naast sociale- en gedragswetenschappen, waarmee u een gezonde en veilige werkomgeving kunt creëren.

Het curriculum, dat zowel klassikale lessen als praktische huiswerkopgaven omvat, geeft u een solide kennisbasis van methodieken voor het managen van Safety, Health & Environment (SHE) in uiteenlopende organisatietypen en de vaardigheden om deze methodieken juist, effectief en geïntegreerd toe te passen. Het programma stimuleert u om hoogstaande ethische normen te hanteren en SHE-uitdagingen op een doordachte en duurzame manier aan te pakken. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een Diploma of Professional Education Management of Safety, Health & Environment van de internationaal toonaangevende Technische Universiteit Delft. Dit is een intern gecertificeerd diploma en is dus niet gelijk aan een MSc-graad.

Naar Brochure

Publicatiedatum:

2020

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

6

Taal:

Nederlands