Artikel – Horizontaal toezicht in het omgevingsdomein

[ Bron: STANTEC, Horizontaal toezicht in het omgevingsdomein – opinie (stantec.com)]

Samenvatting

Overheidstoezicht op de kwaliteit en/of veiligheid van de leefomgeving kan op meerdere manieren vorm krijgen. Bij BRZO-bedrijven overheerst momenteel het op dwang beruste verticale overheidstoezicht. Maar het kan ook anders.

Het top-down stellen van regels aan gedrag en achteraf toezien op regelnaleving noemen we verticaal overheidstoezicht. Bij deze toezichtvorm is dwang dominant en is vertrouwen ondergeschikt. Naast verticaal staat horizontaal overheidstoezicht, waarbij de factor vertrouwen dominant is. Deze toezichtvorm gaat ervan uit dat bedrijven zelf het belang inzien om bepaalde problemen proactief aan te pakken door bottom-up regels aan zichzelf te stellen.

Dit artikel gaat in op de voorwaarden voor suksesvol horizontaal toezicht.

Download artikel

Publicatiedatum:

24 juni 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

12

Taal:

Nederlands