Artikel – Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid

[ Bron: TNO website – https://www.tno.nl/nl/newsroom/2023/03/transport-gevaarlijke-stoffen/  ]

Samenvatting

De energievoorziening in Nederland gaat veranderen. Maar hoe de energietransitie precies vorm krijgt, is nog onduidelijk.

Uit onderzoek uitgevoerd door Berenschot, Arcadis en TNO in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) die nodig zijn om de energietransitie te bespoedigen enorm kunnen toenemen.

Om deze ontwikkelingen veilig te laten verlopen, dienen de energietransitie en de (omgevings)veiligheid nu al een plek te krijgen in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen.

Download rapport

Publicatiedatum:

20 maart 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

98

Taal:

Nederlands