Artikel – Workshop soft controls naleefcultuur

[ Bron: Nationaal Congres Brzo-Seveso, 22 november 2022, Utrecht]

Samenvatting

Op 22 november vond het jaarlijkse Nationaal Congres Brzo-Seveso plaats in Utrecht. Dit congres brengt alle partijen in de keten samen om bij te praten over de laatste ontwikkelingen op Brzo-gebied: overheden, inspectiediensten, Brzo-bedrijven, onderzoeks-en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden. Tijdens deze 8e editie stond samen werken aan veiligheid centraal.

Jaap Wijnker (STANTEC) en Arjan van Dijk (Safety Delta Nederland) verzorgden één van de workshops. Uitgaande van de  volgende stellingen werd de cultuur van de toezichtsrelatie besproken:

  1. Veiligheid verbeter je door professionalisering van het interne toezicht. Je wilt gaan van een moment opname (foto – audit) naar permanent aantonen dat de maatregelen werken om omgevingsrisico’s te beheersen ( film – monitoren van proces indicatoren).
  2. De stip op de horizon voor extern Toezicht is: regelloos, maar niet wetteloos! Naleving van de wet staat voorop. Intern en extern toezicht zijn instrumenten voor het beoordelen van de effectiviteit waarmee omgevingsrisico’s worden gemitigeerd. Het leren van fouten krijgt een hogere prioriteit dan het bestraffen van fouten.
  3. Wat nodig: professionaliseer het interne toezicht bij bedrijven, stel hoge eisen aan het afleggen van verantwoording en versterk de capaciteit bij de externe toezichthouders.
  4. Dit vereist ook een cultuurverandering: van gebruik van macht naar werken vanuit vertrouwen en afrekenen op resultaten. Hierbij hoort een toezichtrelatie met een grotere rol voor het interne toezicht door het bedrijf en het laatste woord voor het externe toezicht door de overheid.

De workshop ging in op soft controls rond naleefcultuur gebaseerd op werk van Muel Kaptein (“Waarom goede mensen soms slechte dingen doen”).

Download presentatie

Publicatiedatum:

november 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

8

Taal:

Nederlands