door Denise Harkema

Vijf workshops, drie sprekers en één panel; bij de veiligheidsdag van 2022 ging het om uitwisselen van kennis en inzichten over “Het Leren van Incidenten”.

De veiligheidsdag bood een interactieve middag met netwerkgelegenheid om zo na een lange periode van samenwerken op afstand de contacten aan te halen en nieuw opgedane ervaringen uit te wisselen rondom dit thema.

Delen van perspectieven op het Leren van Incidenten
Het indrukwekkende verhaal van Karien van der Loo en Patrick van der Sande leert dat hun aanpak na het overlijden van Toon ten gevolge van een arbeidsongeval tot een ommekeer in het betrokken bedrijf kan leiden. Door samen te werken aan een veiligheids verbeterplan en veiligheid te leren zien als een investering, heeft het bedrijf veel ontwikkelingen doorgemaakt. Inmiddels zijn de nabestaanden van Toon een stap verder gegaan en wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat bedrijven verplicht stelt om met een veiligheids verbeterplan te gaan werken.

Jeroen Dijsselbloem deelde de inzichten vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarbij in de onderzoeken voornamelijk sectorbreed vanuit een voorval wordt gekeken. Aanbevelingen uit de rapportages van de OVV richten zich er voornamelijk op om herhaling van dergelijke voorvallen te voorkomen en/of te verkleinen. Hierbij werd aangegeven dat in de onderzoeken zowel naar single-, double- als triple loop learning wordt gekeken.

Leiderschap, psychologische veiligheid en dilemma’s bij incidenten
De workshop van Ira Helsloot draaide om het bepalen van leerpotentieel van incidenten en de erkenning dat niet altijd geleerd moet worden. De handreiking Beter Leren van Incidenten vormde de basis voor de workshop.

In de workshop van Jop Groeneweg stond Psychologische veiligheid centraal. Via onder andere een interessante analogie met pitstops in de Formule 1 en onderzoek van Amy Edmondson toont hij dat een sterke psychologische veiligheid in leidt tot beter presterende teams.

De workshops van Coen den Heijer en Arjen Schneiders richtten zich beiden meer op inzichten opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Coen deelde zijn ervaring uit het fornuis incident van 2017, waar de onderzoeksraad van veiligheid onderzoek naar heeft gedaan. Tijdens deze workshop werd onder andere aandacht gegeven aan de impact van een dergelijk incident en het onderzoek op de organisatie. Arjen Schneiders deelde zijn inzichten uit de praktijk ten aanzien van leiderschap bij het leren van incidenten. Tijdens de workshop werd ervaring gedeeld over de rol die een leider kan oppakken in de organisatie om beter te leren van incidenten te stimuleren. Hiervoor werd het stappenplan uit de eerder benoemde handreiking gebruikt.

Tijdens de workshop van Denise Harkema stond sectoraal leren centraal. De workshop gaf enerzijds inzicht in de beschikbare kennis over het leren van incidenten op de drie niveaus (individu, organisatie, sector), maar faciliteerde ook in een discussie wat nodig is om met bedrijven te kunnen leren op sectorniveau.

Uitwisseling van kennis en ervaring tijdens netwerk en workshops
Voordat de middag werd afgesloten met een netwerkgelegenheid, nam een deel van de sprekers en workshopleiders plaats in een paneldiscussie. Begeleid door Bas van Werven, de dagvoorzitter, werden de panelleden aan de tand gevoeld over datgene waar volgens hun een volgende stap kan worden gemaakt in het leren van incidenten. Na de paneldiscussie was er gelegenheid om onder genot van een zonnetje en een hapje de opgedane ideeën inzichten van de dag uit te wisselen.

Tip!
Lees ook het dagverslag van Veiligheid Voorop, waarbij tevens de workshop presentaties ter beschikking worden gesteld.

BLOG
Publicatiedatum:
8 augustus 2022

Stel uw vragen over veiligheidsvraagstukken of -oplossingen

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsconcepten of zoekt u informatie die u (nog) niet in de Kennisbank of Technology Catalogue hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel een vraag