Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken in de werksessie voor het Beter Leren van Incidenten!                                                                24 maart 2022

door Denise Harkema

Op 24 maart 2022 is een werksessie gehouden met deelnemers van de verbetergroep Leren van Incidenten, georganiseerd door Masterclass Veiligheid Midden en Masterclass Veiligheid ZuidWest en Safety Delta Nederland. Tijdens de werksessie konden deelnemers best practices uitwisselen, maar ook samen in gesprek gaan over gemeenschappelijke kennisbehoefte waardoor het leren van incidenten in de organisatie nog verder versterkt kan worden.

Elkaar versterken door op zoek te gaan naar verschillen
Tijdens de sessie presenteerden de deelnemers uitkomsten van een eerder uitgevoerde assessment. De uitkomsten geven niet alleen gewenste ontwikkelpunten weer op het vlak van incident management, maar focussen misschien nog wel veel meer op de geïdentificeerde best practices. Kijken alle deelnemers op dezelfde manier naar incident management? Waar zitten de verschillen in onze organisaties, wat kunnen we daaruit meenemen?

Aan wat voor soort best practices kunnen we dan denken?                                                                                                                                                              Er komt een grote diversiteit voorbij; manieren om processtappen te verduidelijken en verantwoordelijkheden in de organisatie beter te duiden, maar ook een werkwijze waarbij communicatie het best separaat van incidentonderzoek gezien kan worden. Er zijn immers andere personen en activiteiten voor de twee activiteiten nodig. Deze werkwijze werd verder versterkt met de best practice van het invoeren van een incident communicatie moment: middels een filmpje, opgenomen in de omgeving waar het incident is voorgevallen, kan op een laagdrempelige manier de boodschap naar de organisatie worden overgedragen die toekomstige incidenten moet voorkomen.

De rol van seniormanagement wordt gezien als sleutel voor het bereiken van een sterke sociale veiligheid en betrokkenheid die door de gehele organisatie gedragen wordt in het beter leren van incidenten. Laat het seniormanagement een belangrijke rol dragen in incidentonderzoek en betrek ze grondig in het incident managementproces. Een effectieve communicatie en verwachtingsmanagement begint bij het management, die haar betrokkenheid ook op de werkvloer dient te tonen.

Continue verbetering in effectiviteit en communicatie
Naast een inspirerende sessie kwamen ook gemeenschappelijke vraagstukken naar boven. Ook al is een incident managementproces op orde, er is altijd een behoefte om continue te verbeteren.

Zo zou het wenselijk zijn om eenduidiger te kunnen kijken naar de definities die in beeld komen bij het incident managementproces, al dan niet extern ingegeven. Wat is de definitie een incident? Wat houdt een goede effectiviteitscheck in op genomen maatregelen van een incident? Effectiviteitscheck speelt een belangrijke rol in de evaluatie van genomen maatregelen, een risicoregelreflex kan er al snel inschieten.
Ook komt de diversiteit in systemen naar voren, waar trendanalyse mee kan worden gedaan. Hoe richt je een optimale structuur in voor het omgaan met de vele meldingen die binnen kunnen komen? Hoe kun je aan de hand van een data-analyse de juiste trends signaleren en daarop acteren?
Tot slot is ook communicatie een groot punt van aandacht in continue verbeteren. Maak gebruik van bestaande communicatiestructuren van de organisatie voor het beste resultaat. Maar hoe zorg je ervoor dat er écht geleerd wordt, waarbij lessen van (bijna-)voorvallen opgenomen worden in het lange termijn geheugen van de organisatie?

Het zijn mooie vragen, waar de deelnemers nog lang niet over uitgesproken zijn. De komende periode gaat iedere deelnemer aan de slag met zijn/haar opgedane ideeën. De werksessie heeft geleid tot een mooie kennisuitwisseling en is zeker voor herhaling vatbaar!

Over het SDN Project Verbetergroep Leren van Incidenten
In het traject Beter Leren van Incidenten evalueren bedrijven gezamenlijk het incident managementproces in hun organisatie. Dit wordt gedaan via een assessment uitgevoerd door kennismakelaars Corine Baarends en Dirk den Ottelander, waarna de deelnemende bedrijven met de uitkomsten zelf een verbeterplan kunnen opstellen.

Safety Delta Nederland zoekt in dit traject naar kennisbehoefte vanuit de industrie, waarmee SDN haar activiteiten en kennisaanbod hier beter op kan laten aansluiten en een hogere toegevoegde waarde kan bieden.

Bent u geïnteresseerd in dit traject en wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op via info@safetydelta.nl!

Op de foto:
Kennismakelaar Corine Baarends (MVM) en deelnemers Niels van Kaam (Actemium), Rene Dijkmans (Sabic), Kevin Troy (Eastman), Peter Stufkens (Sachem), Niels Vogelzang (Vivochem), Marco van der Linden (Aspen).

BLOG
Publicatiedatum:
12 mei 2022

Stel uw vragen over veiligheidsvraagstukken of -oplossingen

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsconcepten of zoekt u informatie die u (nog) niet in de Kennisbank of Technology Catalogue hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel een vraag